Τα πάντα για την πισίνα, το SPA, τον κήπο και τα παρελκόμενα τους...

IFI architectural lighting works

 

IFI architectural lighting works

IFI architectural lighting works

Η IFI ίδρυσε το πρώτο κέντρο μελέτης φωτισμού στην Ελλάδα το 1989. Απαντώντας στις ανάγκες φωτισμού χώρων με υψηλές και εξειδικευμένες απαιτήσεις, ο ιδρυτής της, Φρειδερίκος Αναγνωστάκης, σε στενή συνεργασία με μια ομάδα από αρχιτέκτονες, σχεδιαστές φωτισμού και έμπειρους μηχανολόγους ανέδειξε τη σημασία της μελέτης φωτισμού καθιερώνοντας την ως αναπόσπαστο τμήμα της αρχιτεκτονικής μελέτης.
Με αυτό το λειτουργικό σχήμα η εταιρεία υλοποίησε μια σειρά από έργα φωτισμού μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εξειδικευμένη πλέον στις νέες τεχνολογίες, η εταιρεία συνεχίζει μέχρι και σήμερα την πορεία της στο χώρο.Χάρη σε μια σειρά από συμφωνίες με οίκους του εξωτερικού η IFI δραστηριοποιείται παράλληλα εκτός από την μελέτη και στον τομέα της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων υψηλών αισθητικών και τεχνικών προδιαγραφών.
Στον πυρήνα της IFI βρίσκεται η προσέγγιση στον αρχιτεκτονικό φωτισμό που βασίζεται στην αντίληψη του φωτός όχι μόνο ως συμβατικού μέσου ανάδειξης του αρχιτεκτονικού έργου, αλλά ως εργαλείου ερμηνείας και δημιουργίας των διαφορετικών προσώπων που αυτό αποκτά στο πέρασμα από το σκοτάδι στο φως και αντίστροφα.
Μέσα από αυτήν τη θεώρηση ο σχεδιασμός προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα δεδομένα του έργου αποσκοπώντας στη δημιουργία νέων οπτικών στους χώρους που αναδύονται μέσω της κατάλληλης χρήσης του φωτός.
Παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, η IFI δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή και εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών λύσεων φωτισμού. Έτσι σήμερα η εταιρεία έχει στο ενεργητικό της τα περισσότερα ολοκληρωμένα έργα με φωτισμό LED στην Ελλάδα.
Νέοι αλλά και έμπειροι αρχιτέκτονες, σχεδιαστές φωτισμού και μηχανολόγοι αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό πίσω από την IFI. Ο καθένας συνεισφέρει στη μελέτη μέσω της ιδιαίτερης οπτικής που πηγάζει από το γνωστικό του πεδίο έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να απαντά με πληρότητα στα αρχικά ζητούμενα του σχεδιασμού. Την ομάδα αυτή πλαισιώνει ένα δίκτυο εξωτερικών συνεργατών που συμμετέχουν ανάλογα με το είδος και το βαθμό πολυπλοκότητας του κάθε έργου.

 

Εργαλεία

Η προσέγγιση μας στον αρχιτεκτονικό φωτισμό βασίζεται στην αντίληψη του φωτός όχι μόνο ως συμβατικού μέσου ανάδειξης του αρχιτεκτονικού έργου, αλλά και ως εργαλείου ερμηνείας και δημιουργίας των διαφορετικών προσώπων που αυτό αποκτά στο πέρασμα από το σκοτάδι στο φως και αντίστροφα.

Μέσα από αυτήν τη θεώρηση ο σχεδιασμός προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα δεδομένα του έργου αποσκοπώντας στη δημιουργία νέων οπτικών στους χώρους που αναδύονται μέσω της κατάλληλης χρήσης του φωτός.

Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η ενσωμάτωση του σχεδιασμού φωτισμού στη κεντρική αρχιτεκτονική ιδέα κατά τη φάση της συγκρότησης της (και όχι εκ των υστέρων σε μια προσπάθεια ανάδειξης), λειτουργεί πολύ καλύτερα ως προς το παραγόμενο αποτέλεσμα.

Επιδιώκουμε λοιπόν την παρουσία μας όσο το δυνατόν νωρίτερα στην πορεία συγκρότησης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού έτσι ώστε κάθε χώρος να σχεδιάζεται μεταξύ άλλων και με τα κριτήρια του τεχνητού φωτισμού ώστε να ανταποκρίνεται εξαρχής στις σχετικές απαιτήσεις.

Ο σχεδιασμός πρέπει να ακολουθεί δυναμικά την αλλαγή του χαρακτήρα των χώρων που απαρτίζουν ένα έργο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συγκροτημάτων τόσο λόγω της κλίμακας τους όσο και της διαφορετικής χρήσης τους. Ο φωτισμός καλείται να αναδείξει σε κάθε περίπτωση τη διαφορετική υπόσταση των χώρων κάνοντας ομαλή τη μετάβαση από την απόλυτη ιδιωτικότητα στο δημόσιο-κοινόχρηστο και αντίστροφα.

Απεικόνιση

Κεντρικό ρόλο στην απόδοση του φωτιστικού αποτελέσματος κατέχουν τα ψηφιακά μέσα.

Η επιλογή των προϊόντων γίνεται με βάση τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της μελέτης από μια μεγάλη γκάμα εταιρειών που είτε εισάγουμε είτε αντιπροσωπεύουμε εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν περιορίζονται ούτε το εύρος του σχεδιασμού αλλά ούτε και οι διαθέσιμες στον πελάτη επιλογές.

Εφαρμογή

Στόχος μας είναι κάθε μελέτη φωτισμού να απαντά στα ζητούμενα του έργου και του πελάτη, είτε με προϊόντα που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές είτε με ειδικές κατασκευές. Η IFI καλύπτοντας όλα τα στάδια από την αρχική ιδέα και την επιλογή προϊόντων μέχρι τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, την επίβλεψη και τη ρύθμιση των φωτιστικών σωμάτων, ακολουθεί το έργο σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του, της εγγύησης των παρεχόμενων προϊόντων αλλά και μετά το πέρας αυτής.

Εργαστήριο

Η επίδραση του φωτισμού στην αντίληψη του χώρου προσομοιώνεται καλύτερα μέσω της τρισδιάστατης φωτορεαλιστικής απεικόνισης και βιώνεται μέσω της φυσικής παρουσίας σε αυτόν. Το γεγονός αυτό μας οδήγησε στη σύνθεση ενός ευέλικτου υποβάθρου εφαρμογής φωτιστικών προτάσεων σε πραγματική κλίμακα όπου δειγματίζονται ή τεστάρονται νέα προϊόντα και ειδικές κατασκευές.

Πεδία εκπαίδευσης: Κτήρια, καταστήματα, κατοικίες, ξενοδοχεία, χώροι τέχνης, διαγωνισμοί, εκθέσεις