Τα πάντα για την πισίνα, το SPA, τον κήπο και τα παρελκόμενα τους...

Landscape Χάρης Μ. Ροΐδης

 

Landscape Χάρης Μ. Ροΐδης

Landscape Χάρης Μ. Ροΐδης

Το γραφείο αρχιτεκτονικής τοπίου Landscape Χάρης Μ. Ροΐδης & Συνεργάτες ιδρύθηκε το 1980 στη Θεσσαλονίκη ως γραφείο μελετών -κατασκευών αρχιτεκτονικής τοπίου από τον αρχιτέκτονα τοπίου, Χάρη Ροΐδη. Από το 2000 λειτουργεί υποκατάστημα του γραφείου στην Αθήνα.
Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί πάνω από 700 μελέτες και έχουν αποπερατωθεί οι περισσότερες από αυτές, σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.
Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού μέσω της εκπόνησης όλων των απαραίτητων σχεδίων για την ορθολογική, λειτουργική και αισθητική διαχείριση κάθε έργου.
Στις μελέτες αρχιτεκτονικής τοπίου ο σχεδιασμός αρχίζει από την εκπόνηση της αρχικής προμελέτης που αφορά την ένταξη του υπό μελέτη χώρου στο τοπίο, την χωροθέτηση των λειτουργιών στο χώρο και τις προτάσεις αισθητικής αναβάθμισης και τελειώνει με την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, δηλαδή όλων των απαραίτητων σχεδίων για την κατασκευή του έργου (χαράξεις, υψομετρικές προτάσεις, πλακοστρώσεις, φυτεύσεις, άρδευση, φωτισμός) μέχρι και την τελευταία κατασκευαστική λεπτομέρεια.
Δεδομένου ότι το γραφείο πρόκειται να πάρει το ISO 9001 όλες οι μελέτες, είτε πρόκειται για λίγα μέτρα είτε για εκατοντάδες στρέμματα, εκπονούνται με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας.
Στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων γίνεται ουσιαστική και εξειδικευμένη εργασία προς το συμφέρον του πελάτη, φροντίζοντας να τηρείται απαρέγκλιτα το ευρωπαϊκό και ελληνικό νομικό πλαίσιο.
Τα στελέχη του γραφείου (αρχιτέκτονες τοπίου και αρχιτέκτονες μηχανικοί) έχουν μεγάλη εμπειρία στους τομείς διοίκησης και εταιρικής συνεργασίας με άλλες επαγγελματικές ομάδες. Πολλοί συνεργάτες έχουν αναλάβει σημαντικούς συμβουλευτικούς και διοικητικούς ρόλους.
Tο εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό του γραφείου παρέχει ολοκληρωμένες επαγγελματικές και επιστημονικές υπηρεσίες και υποστήριξη που αφορούν:
Μελέτες αρχιτεκτονικής τοπίου
Μελέτες Αποκατάστασης Τοπίου (Μ.Α.Τ.)
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
Αρχιτεκτονικές μελέτες
Επιβλέψεις έργων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 107, 546 35, Κέντρο
Τηλ. 2310 268242 ή 2310 266163, Φαξ: 2310 266447

Κυριότεροι τομείς μελετών δημόσιων φορέων:

Διαμόρφωση πάρκων- πλατειών

Διαμόρφωση πεζοδρόμων

Υπαίθριοι χώροι δημόσιων κτιρίων

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός

Διαμορφώσεις τοπίου οικισμών

Αναπλάσεις αρχαιολογικών χώρων

Αναπλάσεις εκκλησιών-μοναστηριών

Ερευνητικά προγράμματα

Κυριότεροι τομείς μελετών ιδιωτικών φορέων:

Θεματικά πάρκα

Ξενοδοχειακές μονάδες

Υπαίθριοι χώροι κατοικιών

Υπαίθριοι χώροι ιδιωτικών κτιρίων

Διαμορφώσεις χώρων υπαίθριων εκδηλώσεων

Διαμορφώσεις τοπίου οικισμών

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

Πλήρεις αρχιτεκτονικές μελέτες