Τα πάντα για την πισίνα, το SPA, τον κήπο και τα παρελκόμενα τους...

Θέρμανση του Νερού: Η ιδέα του Ευ Ζην

Θέρμανση του Νερού: Η ιδέα του Ευ Ζην

Θέρμανση του Νερού

Στα πρώτα  βήματα της αγορά της πισίνας, η θέρμανση του νερού θεωρούνταν ως πρόσθετο gadget και πολυτέλεια σχεδόν υπερβολική.
 Καθώς όμως οι συνήθειες άλλαξαν, η πισίνα έπαψε να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για κολύμβηση και πλέον αποτελεί  τρόπο ευ ζην.
 Άλλωστε, καθώς οι διάφοροι εξοπλισμοί θέρμανσης του νερού είναι πλέον πιο καλαίσθητοι και οικονομικά προσιτοί  και εγκαθίστανται εύκολα, έχουν πετύχει να θεωρούνται ως μέσο αξιόπιστο και πρακτικό για την επέκταση της ιδανικής εποχής κολύμβησης.
 Φυσικά, η κατασκευή ισοθερμικού καλύμματος αποτελεί την καλύτερη λύση για την αύξηση της αποδοτικότητας των εξοπλισμών θέρμανσης και τη  μείωση του κόστους της επιπρόσθετης απόλαυσης. Συνηθίζουμε να λέμε πως η θερμοκρασία των 28 οC είναι η καταλληλότερη για κολύμβηση στην πισίνα. Τα συστήματα θέρμανσης βοηθούν στη διατήρηση αυτής της θερμοκρασίας ολόκληρο το χρόνο.
 Ιδιαίτερα αν η πισίνα είναι εσωτερική η θέρμανση είναι επιβεβλημένη.
 

Διαθέσιμες λύσεις – Τύποι συστημάτων θέρμανσης

Υπάρχουν πολυάριθμες τεχνικές για τη θέρμανση της πισίνας οι οποίες λειτουργούν με διαφορετικές μορφές ενέργειας.
 

1. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

      Εξοπλισμοί που λειτουργούν με φυσικό αέριο, με προπάνιο, ή πετρέλαιο επιτρέπουν τη θέρμανση του         νερού με τη βοήθεια ειδικά προσαρμοσμένου λέβητα  ή χρησιμοποιώντας εναλλάκτη θερμότητας που συνδέεται με το λέβητα οικιακής θέρμανσης.
 zo_echangeur_chaleur_907-2
 

2. ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (HEAT  PUMP)

 Η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμεύει για την χρήση της αντλίας θερμότητας ή θερμαντήρων νερού.  Το μεγάλο πλεονέκτημα της αντλίας θερμότητας είναι ότι καταναλώνει λιγότερη ενέργεια (20%)κατά τη διάρκεια λειτουργίας και υπεραποδίδει θερμότητα (80%).
Οι θερμαντήρες καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας για τη θέρμανση του νερού.
 zo_pompe_chaleur01_790-2
 

3. ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

     Εναλλακτικές μορφές ενέργειας, όπως η ηλιακή ή η γεωθερμία, χρησιμεύουν στη επίτευξη διαφοράς θέρμανσης μέχρι και 50 .  Σε αυτή την περίπτωση η πισίνα θερμαίνεται με τη βοήθεια ηλιακών πάνελ ή προεγκατεστημένων συστημάτων σωλήνων κυκλοφορίας νερού.
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ

Η επιφάνεια, το μέγεθος, η εγκατάσταση της πισίνας εντός ή εκτός εδάφους, η επιθυμητή θερμοκρασία νερού, ο τρόπος χρήσης, η κλιματική ζώνη, η ύπαρξη σκέπαστρου, η έκθεση στον άνεμο, το υψόμετρο, η διαθεσιμότητα ενέργειας,  είναι ορισμένες από τις παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή του οικονομικότερου τρόπου θέρμανσης καθώς και εκείνου που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες και στο χώρο στον οποίο εγκαθίστανται η πισίνα. Προφανώς, κατά την επιλογή του τρόπου θέρμανσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόδοση της επένδυσης αυτής μακροχρόνια. Για παράδειγμα, ένας ηλεκτρικός θερμαντήρας κοστίζει λιγότερο από μια αντλία θερμότητας (heat pump),  αλλά καταναλώνει περισσότερη ενέργεια, οπότε η χρήση του αποδεικνύεται ακριβότερη.
 

Το απαραίτητο κάλυμμα πισίνας

Το νερό δεν είναι δυνατόν να διατηρείται μονίμως ζεστό. Υφίσταται απώλειες θερμότητας τις οποίες πρέπει να μειώνουμε ώστε να περιορίζουμε τα έξοδα της θέρμανσης. Το 94% της απώλειας της θερμότητας πραγματοποιείται στην επιφάνεια της πισίνας: 60% από εξάτμιση, 17% από την κίνηση του νερού και 17% από την ακτινοβολία. Το ισοθερμικό κάλυμμα αποδεικνύεται λοιπόν απαραίτητο για όσους θέλουν να εμποδίσουν το φαινόμενο της εξάτμισης και να διατηρήσουν τη θερμότητα.
 Μειώνει στο μισό τη  ισχύ που καταναλώνουμε για τη θέρμανση της πισίνας,  άρα και το σύνολο των εξόδων. Το ισοθερμικό κάλυμμα είναι αναγκαίο κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιείται το ίδιο συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας όταν δε γίνεται χρήση της πισίνας, διατηρώντας τη θερμότητα αλλά  και προστατεύοντας τόσο από μικρο-παράγοντες μόλυνσης (φύλλα, σκόνη κλπ.) όσο και από την ανάπτυξη μικροοργανισμών εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι καλύμματος που αναλαμβάνουν αυτή τη λειτουργία όπως τα ισοθερμικά καλύμματα για την καλοκαιρινή περίοδο.
 Οι θολωτές υπερκαλύψεις τηλεσκοπικού τύπου, εύκολου και γρήγορου ανοίγματος και κλεισίματος, υψηλής ή χαμηλής κάλυψης .
 Τα αυτόματα καλύμματα με πλωτήρες αυτόματης ή χειροκίνητης λειτουργείας.
 Ορισμένοι τύποι διαθέτουν λάμες για την απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας που θερμαίνουν την πισίνα όσο εκείνη είναι καλυμμένη.
 Το παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζει βάσει αριθμητικών στοιχείων τη σημασία του καλύμματος αν αποφασίσετε να θερμάνετε την πισίνας σας.
Οι τιμές των καυσίμων αφορούν την περίοδο μέχρι τον Μάϊο του 2008 και του ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ
Αφορούν την τρέχουσα χρήση.
 couverture-watertop-4-l-2   2
Πισίνα 4×8 m
Επιφάνεια 32m2
Βάθος 48 κυβικά μέτρα
Υψόμετρο 50 μέτρων
Φιλτράρισμα 16 ωρών/μέρα
Χρήση από 15 Μαϊου ως 15 Σεπτεμβρίου
Έκθεση στον άνεμο: μέτρια
Θερμοκρασία της πισίνας 15 οC
Επιθυμητή θερμοκρασία 28 oC
 

Λύση Α – Χωρίς κάλυμμα της πισίνας

Φυσικό Αέριο (18241 kWh x €0,043): € 784
Προπάνιο (1416 kg x €1,37): € 1940
Οικιακό πετρέλαιο (1926 λίτρα x €0,59): € 1136
Ηλεκτρικός Θερμαντήρας (16417 kWh)
Ώρες Αιχμής (0,107 € /kWh): €1757
Ώρες μη Αιχμής (0,065 €/kWh): €1067
Μέτριες ώρες αιχμής: €1412
Αντλία θερμότητας (HEAT PUMP) (3148 kWh)
Ώρες Αιχμής (0,107 € /kWh): €357
Ώρες μη Αιχμής (0,065 €/kWh): €205
Μέτριες ώρες αιχμής: €271
 

Λύση Β – Με κάλυμμα της πισίνας

Φυσικό Αέριο (9535 kWh x €0,043): € 410
Προπάνιο (740 kg x €1,37): € 1014
Οικιακό πετρέλαιο (1007 λίτρα x €0,59): € 594
Ηλεκτρικός Θερμαντήρας (8581 kWh)
Ώρες Αιχμής (0,107 € /kWh): €918
Ώρες μη Αιχμής (0,065 €/kWh): €558
Μέτριες ώρες αιχμής: €738
Αντλία θερμότητας (1650 kWh)
Ώρες Αιχμής (0,107 € /kWh): €177
Ώρες μη Αιχμής (0,065 €/kWh): €107
Μέτριες ώρες αιχμής: €142
  

Χρήση του λέβητα του σπιτιού

Μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το λέβητα του σπιτιού για να ζεστάνετε το νερό της πισίνας. Για αυτόν τον τρόπο θέρμανσης θα χρειαστείτε έναν εναλλάκτη θερμότητας ο οποίος τοποθετείται σε μια παρέκκλιση του δικτύου θερμού νερού που προορίζεται για τον εσωτερικό χώρο. Στον εναλλάκτη, δύο θερμικά δίκτυα κυκλοφορούν αντίθετα στο ρεύμα: το νερό του λέβητα, διαχέει λοιπόν τη θερμότητα στο νερό της πισίνας. Η ισχύς κατ’επέκταση του εναλλάκτη, ο οποίος τοποθετείται κοντά στη φίλτρανση και κοντά στο λέβητα καθορίζει τη θέρμανση του νερού. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του εναλλάκτη βασίζεται στην αποτελεσματικότητά του: χρησιμοποιώντας ολόκληρη την ισχύ του λέβητα, εγγυάται την άμεση αύξηση της θερμοκρασίας, γεγονός που εκτιμούν ιδιαιτέρως οι ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών που κολυμπούν τα Σαββατοκύριακα.
Το κόστος αυτού του εξοπλισμού εξαρτάται από τη μορφή του, τις λειτουργίες του και την ισχύ του: για μια συσκευή 20 kW η τιμή ξεκινά από €900. Δεν πρόκειται για πολυδάπανη επένδυση εφόσον τα έξοδα εγκατάστασης είναι σχετικά μέτρια.. Όσον αφορά το κόστος λειτουργίας,  αυτό εξαρτάται από την ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του σπιτιού. Συνηθίζεται να λέμε πως η χρήση φυσικού αερίου είναι η καλύτερη λύση για αυτή την εγκατάσταση. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε την πισίνα με μέτρο, η χρήση πετρελαίου ή προπανίου δεν είναι κατά κανόνα οι χειρότερες λύσεις.
Θα πρέπει ωστόσο να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι ο λέβητας θα πρέπει να βρίσκεται σχετικά κοντά στην πισίνα ώστε να αποφευχθούν απώλειες θερμότητας κατά τη διάρκεια της ροής.
 

Τι γίνεται όταν ο λέβητας είναι μακριά από την πισίνα:

Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε έναν λέβητα αποκλειστικά για τη θέρμανση του νερού της πισίνας. Αποτελούμενος από υλικά που αντέχουν στη σκουριά, είναι εξοπλισμένος με εναλλακτήρα που παράγει νερό ζεστό σε 70/90 oC ικανό να ζεστάνει την πισίνα. Η θέρμανση παράγεται από τη μεταφορά της θερμότητας στον εναλλακτήρα. Συνδεδεμένος κατευθείαν με το δίκτυο διύλισης, αυτός ο εξοπλισμός επιτρέπει τη γρήγορη αύξηση της θερμοκρασίας.
Αυτοί οι λέβητες λειτουργούν με φυσικό αέριο και προπάνιο. Ορισμένοι κατασκευαστές προτείνουν επίσης λέβητες πετρελαίου που έχουν επίσης πολύ καλή απόδοση. Το μειονέκτημα ωστόσο αυτού του εξοπλισμού είναι ότι είναι δαπανηρός: €3500 υπολογίζουμε για ένα λέβητα που μπορεί να θερμάνει μια πισίνα 100 κυβικών και ο οποίος λειτουργεί με αέριο και €1000 αν λειτουργεί με πετρέλαιο. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι ορισμένοι λέβητες που κυκλοφορούν στην αγορά προσαρμόζονται τέλεια για θέρμανση εσωτερικής πισίνας καθώς διαθέτουν μια επιλογή διπλού δικτύου που τους επιτρέπει να ζεσταίνουν το νερό και τον αέρα συγχρόνως.
 

Λόγοι επιλογής ηλεκτρικού θερμαντήρα

Διαθέσιμη παντού και εύκολα προσβάσιμη, η ηλεκτρική ενέργεια επιτρέπει σε όλους να εγκαταστήσουν έναν ηλεκτρικό θερμαντήρα, ο οποίος επιπλέον είναι μικρός σε μέγεθος, εύκολος στην εγκατάσταση και δεν αποτελεί μια δαπανηρή αγορά. Αλλά αυτή τη φορά κάνει την εμφάνισή του το κόστος εκμετάλλευσης.
Αποτελούμενος από χάλκινο σωλήνα και θερμαινόμενες πλάκες, ο θερμαντήρας εγκαθίστανται απλούστατα στη σωλήνωση μετά το φίλτρο. Η θερμότητα διαχέεται διαμέσου της ηλεκτρικής αντίστασης που βρίσκεται μέσα στο νερό. Εφόσον η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, αρκεί να ρυθμιστεί τόσο ο θερμοστάτης στην επιθυμητή θερμοκρασία όσο και το φίλτρο, ώστε είτε να αυξηθεί η θερμοκρασία είτε να διατηρηθεί. Ανάλογα με τη φυσιολογική θερμοκρασία της πισίνας, μένει να μετρήσουμε πλέον 2 με 5 ημέρες ώστε να φτάσει η θερμοκρασία τους 28oC. Ο ηλεκτρικός θερμαντήρας συγκαταλέγεται στα οικονομικότερα εργαλεία θέρμανσης νερού και με ένα χαμηλό κόστος εγκατάστασης. Μπορούμε για παράδειγμα να βρούμε πολυάριθμα μοντέλα στην αγορά από €700-€1400 ανάλογα την ισχύ του κάθε μοντέλου. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, είναι ο ηλεκτρισμός που κοστίζει αρκετά. Συνεπώς, το κόστος εκμετάλλευσης θα εξαρτηθεί από το χρόνο χρήσης (ώρες αιχμής ή όχι) και την ισχύ. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως ο ηλεκτρικός θερμαντήρας είναι καταλληλότερος για πισίνες μικρού μεγέθους και οι οποίες δε χρησιμοποιούνται πολύ κατά τη διάρκεια του έτους.
0002 0003
 

Αντλία Θερμότητας (heat pump)

Η αντλία θερμότητας είναι ένα θερμοδυναμικό σύστημα, το οποίο πολύ απλά ανακινεί θερμότητα από τον αέρα και τη μεταφέρει στο νερό της πισίνας. Αποτελείται από έναν αεροσυμπιεστή, έναν εξατμιστήρα και ένα συμπυκνωτή υδρατμών. Στην καρδιά του εξοπλισμού αυτού κυκλοφορεί κρυογόνο υγρό το οποίο αλλάζει κατάσταση (είτε υγρή είτε αέρια) ανάλογα την πίεση που υφίσταται σε κάθε μέρος του κυκλώματος. Αυτή η αλλαγή της φύσης του υγρού οδηγεί από τη μια σε απορρόφηση θερμότητας και από την άλλη σε απελευθέρωση θερμότητας. Συνεπώς, η λειτουργία της αντλίας θερμότητας η οποία κατά κανόνα εγκαθίστανται σε εξωτερικό χώρο, μοιάζει με αυτή του ψυγείου ή του κλιματιστικού.
Η αντλία θερμότητας είναι ιδιαίτερα αγαπητή από τους ιδιώτες καθώς το κόστος εκμετάλλευσης είναι πολύ μικρό. Φυσικά λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια που είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, αλλά σκεφτείτε ότι για ένα kWh ηλεκτρισμού που καταναλώνει, παράγει 2,3 και 4, μερικές φορές και 5 ανάλογα τα μοντέλα και τις κλιματικές συνθήκες. Ως μέτρο σύγκρισης, μπορούμε να πούμε πως ένας ηλεκτρικός θερμαντήρας παράγει 1 kWh για 1 kWh που καταναλώνει. Έτσι η χρήση της αντλίας θερμότητας κοστίζει λιγότερο από τον ηλεκτρικό θερμαντήρα, το λέβητα και τον εναλλακτήρα θερμότητας στο σύνολό τους ενώ το κρυογόνο υγρό που κυκλοφορεί στο εσωτερικό της την καθιστούν λύση φιλική προς το περιβάλλον. Αυτό δε σημαίνει βέβαια πως είναι η κατάλληλη επένδυση για όλους. Η αντλία θερμότητας είναι κυρίως ενδιαφέρουσα για συχνή και παρατεταμένη χρήση πισίνας, ώστε να γίνει γρήγορα η απόσβεση της αγοράς της η οποία προσεγγίζει τα € 2500- €5000 ανάλογα το μοντέλο για μια πισίνα 30 – 50 κυβικών (τα μοντέλα που μπορούν να λειτουργήσουν όλες τις εποχές και σε -10oC κοστίζουν συνήθως ακριβότερα).
Χάριν ακρίβειας θα πρέπει να αναφέρουμε πως σε ορισμένες ψυχρές περιοχές, η αντλία θερμότητας μπορεί να χάσει πολύ γρήγορα, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, την αποδοτικότητά της. Για αυτό το λόγο δε χρησιμοποιείται παρά σπάνια για τη θέρμανση του νερού σε εσωτερικές πισίνες που χρησιμοποιούνται όλο το χρόνο. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η αντλία θερμότητας χρειάζεται 2 με 5 ημέρες για να ρυθμίσει τη θερμοκρασία της πισίνας.
edenpac-6-7-8-pop-2
powerpac-pop-2

Χωρίς Σχόλια

Αναρτήστε ένα σχόλιο