Τα πάντα για την πισίνα, το SPA, τον κήπο και τα παρελκόμενα τους...

AquaCal® Introduces New Style Heat Pumps for 2017

AquaCal® Introduces New Style Heat Pumps for 2017

St. Petersburg, FL – AquaCal AutoPilot, Inc., among the the world’s leading manufacturers of swimming pool/spa heat pumps and salt chlorine generators, has introduced a new look across their air source heat pump line.
The HeatWave SuperQuiet®, TropiCal® and TropiCool® heat pumps now sport a sleek and modern look.
All 3 lines feature a lockable, flip-out control panel that is protected against the sun and weather as well as a built-in drain pan which provides condensate management.
In addition, the high-end HeatWave SuperQuiet® line has been enhanced with a unique AquaTop. This exclusive feature introduces Engineered Vectored Airflow Technology that protects the internal components from weather and debris while ensuring optimal air flow. Another enhancement is louvered side panels that protect the evaporator coil while still ensuring efficient air flow.
This new design release is a rolling change. As inventory of the current stock is depleted, AquaCal® will roll the new designs into production. Half of the models are already transitioned so you can look forward to seeing these eye-catching designs very shortly.
AquaCal AutoPilot, Inc. is part of Team Horner™, a Fort Lauderdale-based, employee owned swimming pool supply distribution, manufacturing and export company founded in 1969. Team Horner™ includes such respected brands as HornerXpress® Distribution, HornerXpress® Worldwide, AquaCal® Heat Pumps, AutoPilot® Salt Chlorine Generators, Lo-Chlor® Specialty Chemicals, TropiClear® Maintenance Chemicals, and StoneHardscapes Natural Stone Pavers.
Unveiling HeatPump -AquaCal 2017
http://www.hxworldwide.com

Χωρίς Σχόλια

Αναρτήστε ένα σχόλιο