Τα πάντα για την πισίνα, το SPA, τον κήπο και τα παρελκόμενα τους...

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη θέρμανση πισίνας

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη θέρμανση πισίνας

Θέρμανση πισίνας

Η θέρμανση του νερού της πισίνας ουσιαστικά επιμηκύνει κατά 2-3 μήνες την κολυμβητική περίοδο που συνήθως στην Ελλάδα είναι από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο. Η θέρμανση της πισίνας μπορεί να γίνει για όλο το χρόνο, επειδή όμως το χειμώνα οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές, η διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στους 27-28ºC, απαιτεί σημαντικά μεγαλύτερα ποσά ενέργειας.

Απώλειες θερμότητας

Η θερμότητα που έχει το νερό της πισίνας χάνεται στο περιβάλλον με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Από τα τοιχία της πισίνας προς τον περιβάλλοντα χώρο.
 2. Από την προσθήκη φρέσκου νερού για συμπλήρωση.
 3. Απώλεια θερμότητας στον ατμοσφαιρικό αέρα. Όσο πιο μεγάλη είναι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του αέρα και του νερού της πισίνας, τόσο πιο μεγάλα ποσά θερμότητας χάνονται από το νερό της πισίνας.
 4. Απώλεια θερμότητας λόγω εξάτμισης. Περίπου το 70% της θερμότητας της πισίνας χάνεται λόγω εξάτμισης.
 5. Απώλεια θερμότητας λόγω ανέμου. Όσο πιο δυνατά ρεύματα αέρα υπάρχουν πάνω από την επιφάνεια της πισίνας τόσο πιο μεγάλη είναι η εξάτμιση και επομένως η απώλεια θερμότητας.

Από μελέτες που έγιναν, έχει διαπιστωθεί ότι η χρήση ισοθερμικού καλύμματος μπορεί να μειώσει την απώλεια θερμότητας λόγω εξάτμισης και να εξοικονομήσει ενέργεια (λιγότερη κατανάλωση ηλεκτρικού, πετρελαίου, φυσικού αερίου κτλ). Η εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί είναι περίπου 50%. Για το λόγο αυτό, όταν το νερό της πισίνας είναι θερμαινόμενο, επιβάλλεται να υπάρχει ισοθερμικό κάλυμμα ώστε να μειώνονται οι απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον.

1. Ηλεκτρική θέρμανση

 • Χρόνος εγκατάστασης: ½ ημέρα
 • Κατανάλωση: 12kW
 • Μέγεθος πισίνας: έως 70 m3 (με ισοθερμικό)
 • Εγκατάσταση
 • Ηλεκτρολογικές αναμονές
 • Τριφασικό ρεύμα.
 • Καλώδιο 5Χ6mm2: από τον πίνακα του σπιτιού προς τον πίνακα της θέρμανσης.
 • Καλώδιο 5Χ6mm2: από τον πίνακα της θέρμανσης προς το μηχάνημα ανακυκλοφορίας.

Σε περίπτωση που η απόσταση από τον πίνακα μέχρι το μηχάνημα υπερβαίνει τα 15 m χρησιμοποιούμε καλώδιο 5Χ10mm2.
Υδραυλικές αναμονές δεν απαιτούνται.

Απαιτήσεις χώρου

Το σύστημα ηλεκτρικής θέρμανσης τοποθετείται μέσα στο μηχάνημα ανακυκλοφορίας χωρίς προσθήκη by-pass και συνεργάζεται με όλους τους τύπους αντλίας (εξαιρείται η αντλία 11m3 /h).

Παρατηρήσεις

Το μέγεθος πισίνας (70m3) έχει υπολογιστεί για ιδιωτική εξωτερική πισίνα με ισοθερμικό κάλυμμα για κολυμβητική περίοδο 15 Μαΐου έως 15 Σεπτεμβρίου.

2. Εναλλάκτης θερμότητας

 • Χρόνος εγκατάστασης: 2 ημέρες
 • Προέλευση: Σουηδία (Pahlen)
 • Εγκατάσταση
 • Ηλεκτρολογικές αναμονές
 • Καλώδιο 3Χ1,5mm2 NYY από ηλεκτρικό πίνακα πισίνας έως ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμού θέρμανσης.
 • Καλώδιο 3Χ1,5mm2 NYL από λεβητοστάσιο έως ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμού θέρμανσης (ή 5Χ1,5mm2 NYL προαιρετικά αν υπάρχει απαίτηση εκκίνησης του λέβητα).
 • Καλώδιο 3Χ1,5mm2 NYY από ηλεκτρικό πίνακα σπιτιού έως ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμού θέρμανσης.
 • Υδραυλικές αναμονές
 • Δύο σωληνώσεις PVC Φ50 10 atm, μονωμένες με Armaflex 9X54mm από τον εναλλάκτη προς τις θέσεις προσαρμογής στο θάλαμο αντλιών του μηχανήματος ανακυκλοφορίας.
 • Δύο σωληνώσεις χαλκού Φ28 ή Φ35, μονωμένες με Armaflex 13X28 ή 13Χ35 από το λεβητοστάσιο προς τον εναλλάκτη.

Απαιτήσεις χώρου

Ύψος: 1,80 Πλάτος: 1,60 Βάθος: 0,60
Ο χώρος θα πρέπει να είναι στεγανός, εύκολα επισκέψιμος και ασφαλισμένος από πρόσβαση αναρμόδιων.

Περιορισμοί

1. Η απόσταση του εναλλάκτη από το σύστημα ανακυκλοφορίας δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 12m.
2. H υψομετρική διαφορά μεταξύ του εναλλάκτη και του μηχανήματος ανακυκλοφορίας
δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 3m.
3. Δεν υπάρχει περιορισμός στην υψομετρική διαφορά του εναλλάκτη και του
λεβητοστασίου.
4. Προσοχή! Δεν μπορεί να τοποθετηθεί με αντλία 25/50m3 ή χαμηλότερης
απόδοσης, λόγω μεγάλης μείωσης μανομετρικού. Συνιστάται η χρήση
αντλίας 25m3 ή 35m3.
5. Πίνακας υπολογισμού κατάλληλου εναλλάκτη

Παρατηρήσεις

1. Οι παραπάνω υπολογισμοί έχουν γίνει για ιδιωτική εξωτερική πισίνα χωρίς ισοθερμικό κάλυμμα.
2. Σε εσωτερική πισίνα αν η θερμοκρασία του χώρου παραμένει υψηλότερη από τη θερμοκρασία του νερού της πισίνας,
η δαπάνη της θέρμανσης μειώνεται κατά 30% περίπου.

3. Αντλίες θερμότητας

 • Χρόνος εγκατάστασης: 1 ημέρα
 • Προέλευση: Γαλλία (PSA)
 • Εγκατάσταση: Η εγκατάσταση γίνεται σε εξωτερικό χώρο, πάνω σε επίπεδη σταθερή βάση, εκτός από μερικά
 • μοντέλα που έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν σε εσωτερικό χώρο (μηχανοστάσιο).
 • Ηλεκτρολογικές αναμονές: Τριφασική ή μονοφασική παροχή ανάλογα με το μοντέλο.
 • Καλώδιο 3Χ1,5mm2 NYY από την αντλία θερμότητας έως τον πίνακα της αντλίας ανακυκλοφορίας.
 • Υδραυλικές αναμονές: Γίνεται κατάλληλο by-pass στο θάλαμο αντλιών του μηχανήματος ανακυκλοφορίας.
 • Δύο σωληνώσεις PVC Φ50 10 atm, μονωμένες με Armaflex 9X54mm από την αντλία θερμότητας προς
 • τις θέσεις προσαρμογής στο θάλαμο αντλιών του μηχανήματος ανακυκλοφορίας.
 • Αναμονή Φ1/2” για αποχέτευση του νερού που παράγεται (συμπύκνωμα).
 • Η απόσταση της αντλίας θερμότητας από το by-pass δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12m.

Χωρίς Σχόλια

Αναρτήστε ένα σχόλιο